نخ رینگ

مشخصات محصول

نخ رینگ Ring Spun Yarn

ظرفیت:

۲۰ هزار تن سالانه برای تمام مصارف تخت بافی، گردبافی و…..

مشخصات:

Ne 20S/1, 20S/2, 30S/1, 30S/2, 40S/1, 40S/2  و…..

بسته بندی:

حدود ۱/۶۷ کیلوگرم هر بوبین، ۱۵ بوبین در داخل کیسه

۱۰ تن در کانتینر ۲۰ فوت

۲۰ تن در کانتینر ۴۰ فوت