نخ گلدوزی

مشخصات محصول

نخ گلدوزی

تحت برند :

LIMICE

میزان تولید:

۳۰ هزار تن در سال

مشخصات:

کلاف:

۱۲۰D/2

۲۰۰G/127cm/Hank

۲۵۰G/134cm/Hank,

۱۵۰D/2

۲۰۰G/127cm/Hank

 

بوببین:

۱۲۰D/2, 150D,2

۱۰۰۰G/Cone

بسته بندی:

کلاف:

۲۰ کیلوگرم در هر کارتن،

۵۰۰ کارتن در کانتینر ۲۰ فوت (۱۰ تن)

۱۰۰۰کارتن در کانتینر ۴۰ فوت (۲۰ تن)

بوبین:

۲۴ بوبین ۱ کیلوگرمی در یک کارتن

۳۹۰ کارتن در یک کانتینر ۲۰ فوت (۹۳۶۰ کیلوگرم)

۹۲۰ کارتن در یک کانتینر ۴۰ فوت (۲۲۵۶۰ کیلوگرم)