الیاف ویسکوز

مشخصات محصول

الیاف ویسکوز

تحت برند :

یاسل  YACEL

میزان تولید:

۳۶۰ هزار تن در سال

قابل استفاده در تمام موارد ریسندگی و بی بافت

مشخصات:

۱/۲ دنیر ۳۸ میلیمتر و ۳۲ میلیمتر براق و نیمه مات

۱/۵ دنیر ۳۸ میلیمتر و ۳۲ میلیمتر براق و نیمه مات

۲ دنیر ۵۱ میلیمتر براق و نیمه مات و …….

سفید خام یا رنگی

بسته بندی:

حدود ۲۸۰ کیلو گرم هر عدل

۴۰ عدل معادل ۱۱۴۰۰ کیلو گرم در کانتینر ۲۰ فوت

۹۰ عدل معادل ۲۵۰۰۰ کیلوگرم در کانتینر ۴۰ فوت