استانداردها

این کمپانی علاوه بر داشتن استاندارد های کیفی تولید محصول، دارای استاندارد OEKO 100 نیز می باشد که عدم وجود مواد سمی و خطرناک  در محصول را تایید کرده آن را برای استفاده در مصارف بهداشتی و بویژه پوشاک کودک و افراد حساس مناسب می سازد.